Wanneer u medewerkers in dienst heeft dan bent u verplicht een loonadministratie aan te houden. Doordat er continue veel wijzigingen zijn in de wet- en regelgeving is de loonadministratie een complex en bewerkelijk onderdeel.

Administratiekantoor Apollo houdt zich continue bezig met de alsmaar wijzigende fiscale wetgeving op het gebied van de loonadministratie.

Administratiekantoor Apollo is volledig thuis in het voeren van een adequate loonadministratie waarbij elke maand de loonstroken keurig op tijd worden aangeleverd voorzien van een betaalstaat en indien gewenst worden de loonstroken rechtstreeks naar de werknemers gemaild.

Administratiekantoor Apollo kan de volgende werkzaamheden met betrekking tot de loonadministratie voor uw bedrijf verzorgen:

  1. Verzorgen van de loonstroken voor uw werknemers en versturen (mailen) hiervan aan de werknemers.
  2. Verzorgen van de jaaropgave ten behoeve van de werknemer, uitvoeringsinstantie of belastingdienst.
  3. Verzorgen van de aangiften loonheffing aan de belastingdienst.
  4. Verzorgen van de melding in- en uitdiensttreding en het verzorgen van wijzigingen aan de uitvoeringsinstanties.
  5. Opstellen van arbeidsovereenkomsten.
  6. Verzorgen van ziekmeldingen.
  7. Het begeleiden bij controles van de loonadministratie (bv door de belastingdienst of bedrijfsvereniging).

Indien u ervoor kiest om uw loonadministratie volledig aan ons u te besteden heeft u er zelf helemaal geen omkijken naar en kunt u erop vertrouwen dat alles netjes en tijdig wordt uitgevoerd.